Norsk stråleterapimøte
2020 avlyses

Årets program vil bli gjennomført i 2021.

Norsk Stråleterapimøte 2021 vil avholdes
23. – 24. september 2021.