Norsk stråleterapimøte 2020

Velkommen til Thon Hotel Opera,Oslo 22. – 23. oktober 2020

Årets tema: Palliativ behandling med fokus på hypofraksjonering

Program kommer snart

Påmeldingsavgift:Før 1. juli kr 3.300,-Fra 1. juli kr 4.000,-